ZMaPO

Združenie majiteľov a priateľov Odorice

ZMaPO je občianské združenie všetkých priaznivcov osady Odorica.

 

Poslaním združenia je najmä :

  1. Organizovať, zabezpečovať a rozvíjať poľnohospodársku činnosť :

-          Koordinácia poľnohospodárskych prác v osade Odorica

-          Informácie o nových trendoch v poľnohospodárstve (osivá, hnojivá,...)

-          Informovanosť ohľadom možných dotácií v poľnohospodárstve

-          Rozšírenie plôch obhospodarovaných ekologickým spôsobom hospodárenia

  1. Spolupracovať na tvorbe a ochrane životného prostredia
  2. Zastupovať, vyjadrovať a uspokojovať záujmy a potreby svojich členov

Podporiť aktivity združenia môžete aj vy 2% z daní.