História

Osada ODORICA

Nachádza sa v nadmorskej výške 680 m v trojuholníku medzi obcami Levočské Lúky – Levoča – Spišský Hrhov na úpätí Medvedích vrchov pri prameni Odorice. Jedná sa o bývalý majer vybudovaný v 19. storočí grófom Czákym zo Spišského Hrhova. Počas agrárnej reformy po 1.svetovej vojne odkúpili od 1.Československej republiky 100 ha pôdy dve rodiny Jančíková a Chovancová.V rámci kolektivizácie v 50-tych rokoch 20.storočia im bol majetok zoštátnený a po roku 1989  vrátený. V roku 1987 tu začal zakladateľ firmy AFRA – Andrej Franko pestovať ako dôchodca liečivé rastliny a od 1.1.1996 je farma zaregistrovaná v systéme ekologického poľnohospodárstva. Odorica má aj vlastný cintorín, kde odpočívajú už tri generácie osadníkov. V súčasnosti sú tu dva domy obývané celoročne a jeden víkendovo. Osada má do budúcnosti veľmi dobré podmienky na intenzívny rozvoj celoročnej agroturistiky. Avšak rešpektujte, prosím, že ak nás navštívite ste na súkromných pozemkoch, na ktorých sa hospodári.