Túlavé topánky

PRVÉ LEVOČSKÉ TÚLAVÉ TOPÁNKY

 

 

VÍTAME  ŤA  NA  JEDNEJ   Z  CIEST,

ČO  ROZPRÁVA  PRÍBEHY  MALÝCH  MIEST !

 

Cestou doplň slová a zbieraj písmená do tajničky,

umiestni ich na pozíciu označenú číslom.

 

Obtiažnosť : fyzicky mierne náročná, prevýšenie 150 metrov

Dĺžka : 8 km - pešo kľudným tempom 4 hodiny - možno prežiť aj celý deň, vhodná aj pre cyklistov

 

Trasa :

Levoča / pamätník Ľ.Štúra - Hotel Barbakan - Košická brána - Sedria - Košická kaplnka - Šibeník - ekofarma Odorica, pokračuje Spišský Hrhov / Ranč pod Medvedím vrchom - Penzión Gróf - kúpalisko - kamenný most - Krčma pri 18-tke

 

Na siedmej zastávke sa môžete občerstviť z vlastných alebo miestnych zásob -viac info na tel.+421/905/580141.

Na ôsmej zastávke si môžete zajazdiť na koni - viac info na tel.č. +421/905/181728.

Na desiatej zastávke potrebujete v lete plavky !

V obci Spišský Hrhov si môžete požičať aj štvorkolku -viac info na tel.č. +421/53/4592 238.

Odkaz pre peších : Naspäť do Levoče sa dostanete autobusom, ktorý premáva od poslednej zastávky našich  "Túlavých topánok".

 

 

1/ PAMÄTNÍK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

Na ceste z BA do Levoči

vymysleli hymny slová,

pešo, vozom i na koči

burcujú nás zas a znova.

Aké je druhé slovo druhej slohy našej hymny ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1                                                   12                               19            10                               16

                                                                                                         

                                                                                             

                                                                               2/ HOTEL BARBAKAN

                                                                               Vľavo stojí hrdý hotel

                                                                               Barbakan sa volá on.

                                                                               Pamätá si toho veľa.

                                                                               Čo sa všetko dialo v ňom ?

                                                                                 Čo zmanená slovo barbakan ?

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

         11                           24            4                                                              8     9               2           

 

 

3/ KOŠICKÁ BRÁNA

Majestátna brána stojí,

úzka je tu cesta,

tu vpustila v plnej zbroji

vojakov do mesta.

Ako sa volala Biela Pani ?

 

 

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21    27    13                                                                3                                                                  

                                                                                                         

                                                                                             

                                                                                 4/ SEDRIA

                                                                               Podchodom pod ulicou

                                                                               na námestie prídeš

                                                                               a keď sa tu rozhliadneš

                                                                               2-3 školy nájdeš.

                                                                               Aký ústav sa tu nachádza ?

 

 

 

 

 

 

 

       15

 

 

 

5/ KOŠICKÁ KAPLNKA

Vpravo zaboč potom,

priprav svoju myseľ

na stretnutie s Bohom,

tvoj život má zmysel.

Spomenieš si na znenie všetkých božích prikázaní ? Koľko ich bolo ?

 

 

 

 

 

                                            7                                                           

 

 

                                                           6/ VRCH ŠIBENÍK

                                                           Keď vybehneš na kopec,

                                                           panorámu uvidíš,

                                                           či si dievča, čo chlapec,

                                                           určite sa potešíš.

                                                             Ako sa volá hrad, ktorý vidíš ?

 

 

 

 

 

 

 

    -

 

 

 

 

                                                                                                                                        20 

                                                                                                         

7/ EKOFARMA ODORICA

Na samote Odorica

môžeš zažiť pravý raj,

sviňa, ovca, jalovica,

požehnaný je to kraj.

Z akého slova (neurčitok slovesa) je odvodený názov osady ? Ak nevieš, opýtaj sa osadníkov.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   22

 

                                                           8/ RANČ POD MEDVEDÍM VRCHOM

                                                           Čihí, hojta, vojó, prrrrrr,

                                                           na ranči vám povedia,

                                                           keď však koník spraví frrrrr,

                                                           zosadajte zo sedla.

                                                             Aká vec spája koňa a šťastie ?

 

 

 

 

 

 

 

                               25

 

9/ PENZIÓN GRÓF

Či máte hlad a či smäd,

u Grófa to riešte hneď.

Ako sa volal miestny gróf ?

 

 

 

 

 

                                                                                                          26

                                                                     10/ KÚPALISKO V SPIŠ. HRHOVE

                                                                     Kúpalisko na dedine,

                                                                     pre deti to radosť,

                                                                     nieje ako žiadne iné,

                                                                     predlžuje mladosť.

                                                                       Je toto kúpalisko vyhrievané ?

 

 

 

                                                                         6

11/ KAMENNÝ MOST

Kamenný most na ceste

pamätá na dávne časy,

keď ľudia nemali ešte

registračné kasy.

Z ktorého storočia pochádza ?

 

 

 

 

 

 

 

 

                          23                                                                                                5                         

                                                                       12/ KRČMA PRI 18-TKE

                                                                     Pri hradskej E 18

                                                                     zavŕšite cesty čas,

                                                                     veríme, že onedlho

                                                                     k nám prídete zas.

                                                                     Ako volajú Harhovčanov ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    18            14

Prečo ? Obyvatelia obce vám o tom radi "porečujú".                                                                     .

Prepíšte písmená z očíslovaných polí do tajničky k rovnakých čisliciam :           Jánošík povedal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1                2                3                 4               5                 6               7                 8               9

                       

 

 

-

 

-

 

 

 

 

č

 

   10          11                          12                          13           14           15          16          17           18

                                                                                  

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

     19            20                            21           22           23             24            25            26            27