Otvorené pre verejnosť

Farma Odorica je pre verejnosť otvorená

každú nedeľu od 14.00 do 18.00, pričom každú párnu nedeľu je stretnutie lokálnych farmárov so spotrebiteľmi.

Chcete predávať alebo nakupovať z dvora ? Príďte medzi nás !

Aj tento rok budeme u nás organizovať v dňoch 29.7.-6.8.20174 ekotábor.