História

Odorica je bývalý majer vybudovaný v 19. storočí grófom Czákym zo Spišského Hrhova.
Počas agrárnej reformy po 1. svetovej vojne odkúpili 100 hektárov 2 rodiny Jančíková a Chovancová. 
V rámci kolektivizácie v 50-tych rokoch 20. storočia im bol majetok zoštátnený a po roku 1989 vrátený.

Odorica nanovo ožila po roku 1987 a rozvíja sa do dnes.